De 1-ste lijn Erwin Kok kan bijvoorbeeld het volgende betekenen...

Opzetten en initiëren kwaliteitsbeleid, en huisartsenpraktijken voorbereiden en inrichten voor certificeringsbezoeken (o.a. DEKRA, NPA, HaZo24).

Inrichten praktijk naar privacy wetgeving (bijvoorbeeld AVG) Opzetten (en aansturen) van zorgprojecten op regionaal niveau

 

Zelfstandig onderhandelen namens huisartsen met andere partijen in de zorg

 

Begeleiden naar financiering of contractering (O&I of huisarts contractering verzekeraar)

 

Schrijven jaarverslag en beleidsplan (desgewenst op 1 pagina a3 formaat inclusief een Prezi-presentatie)

 

(Op projectmatige of tijdelijke basis) praktijkmanagement in huisartsenpraktijken

 

Opzetten formeel samenwerkingsverband (bijvoorbeeld stichting), inclusief statuten, begroting, POT overeenkomst en alle daarmee samenhangende activiteiten